Het Cruydtboeck

het Cruydtboek van

Sint-CatharinadalIn het voorjaar van 2020 was het zover: de presentatie van mijn boekje over de kruidentuin van Sint-Catharinadal. Het is een beschrijving van alle kruiden die in de tuin te vinden zijn. De nadruk ligt daarbij niet op de bruikbaarheid, maar vooral op de mooie verhalen en legendes die er van al die eeuwen oude planten bekend zijn. 

Het boekje is tot stand gekomen samen met de Zusters Norbertinesse van Sint -Catharinadal en vormgeefster Karlijne Brand van Studio Brandend Zant.

Het boekje is verkrijgbaar in de kloosterwinkel van Sint-Catharinadal en de opbrengst komt geheel ten goede aan het behoud van het kloosterdomein. 

Extra bijzonder is de voorpagina. Dit is een kopie van het titelblad van de beroemde kruidenbijbel 'Cruydt-boeck' van R. Dodonaeus uit 1608. Het origineel van dit boek is te vinden in de bibliotheek van Sint-Catharinadal. 

groente-academie@ziggo.nl   tel 06-15571547   Sprang-Capelle (N-Br)